První část výuky předmětu Monitoring a terapie obezity:

Výukový text z ISSUU:

1. Rektor Karlovy univerzity Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. přednesl zajímavou přednášku o vztahu poruch metabolismu lipidů ve vztahu k obezitě, kterou připravili společně s Prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc.

2. Přednáška Doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. na téma etiopatogeneze obezity.

3. Zajímavý videorecept, pod nímž najdete otázku k první části výuky najdete na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=3hrje2y6yG0.