Třetí část výuky předmětu Monitoring a terapie obezity:

Výukový text z ISSUU:

1. Přednáška prim. MUDr. Petr Tláskala, CSc. na téma Kritické momenty aktivace dětské obezity.

2. Přednášku na téma Kognitivně behaviorální terapie nadváhy a obezity společně připravily PhDr. Iva Málková, MUDr. Marie Skalská a Mgr. Jana Divoká ze společnosti STOB. Přednáší MUDr. Marie Skalská.

3. Pod tímto videem najdete kontrolní otázku týkající se třetí výukové části. Zobrazí se po rozkliknutí tohoto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=0O4eQbrDQIw.