Program sympozia OBÉZNÍ

telemost na téma Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

1. Poruchy metabolismu lipidů a obezita, odborný garant Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a Prof. MUDr.Aleš Žák, DrSc., 1. lékařská fakulta UK Praha

2. Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomer, odborný garant Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Lekárska fakulta - Univerzita Komenského Bratislava

3. Etiopatogeneze obezity, odborný garant Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Endokrinologický ústav v Praze

4. Bariatrická a metabolická chirurgie, odborný garant Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB klinika v Praze (pozn. Prof. Fried se neúčastní samostatnou přednáškou, ale bude účasten v sekci odpovědí odborníků v chatu iDnes.cz)

5. Ekonomické aspekty obezity, odborný garant Ing. Luboš Kvíčala, Euroinstitut.eu

6. Edukace obézních, odborný garant Paul. R. A. Santos, Kuliat Foundation, Filipíny

7. Kognitivně behaviorální terapie, odborný garant MUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká, společnost STOB

8. Současné trendy v léčbě nadváhy a obezity, odborný garant Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Ing. Karel Hána, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK v Praze a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně

9. Prevence rozvoje obezity dětí a mladistvých, odborný garant prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu

10. Obezita dětí a dospívajících, odborný garant Markéta Bednaříková DiS., MUDr. Kateřina Bednaříková, Jihomoravské dětské léčebny, p.o.

11. Redukce váhy v Lázeňské léčebně Mánes, odborný garant Petra Brunclíková DiS., Šárka Suraová, Nemocnice Na Homolce, Lázeňská léčebna Mánes-Karlovy Vary

12. Edukácia obéznych prostredníctvom televízie, odborný garant Mgr. Ivan Bencze, Národný inštitút zdravia, Vysoké Tatry

online chat odborníků pro čtenáře iDnes.cz

na dotazy odpovídá z budovy FBMI ČVUT Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. a Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Ostatní odborníci přispívají prostřednictvím emailu.

konference STOB v prostorách Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK, Praha2, Albertov 7

1. Půlstoletí české obezitologie, odborný garant Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Fakultní nemocnice v Ostravě

2. Moderní pojetí hubnutí přes internet - akce 7S, odborný garant Mgr. Jana Divoká, PhDr. Iva Málková, společnost STOB

3. Nové způsoby chůze s holemi, odborný garant Marián Písenek, Bungy Pump

4. Zajímavosti z výživy, odborný garant Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., IK+EM Praha

5. Mýty a pověry ve výživě, odborný garant Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze